Vi phạm đất đai: Yêu cầu công khai và xử lý nghiêm

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vừa nhận được công văn của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đề nghị thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tiếp có công văn yêu cầu các địa phương thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, và báo cáo các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai về Bộ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn chậm và kém hiệu quả, theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai cho biết.
Từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai mới chỉ nhận được báo cáo của 30 tỉnh, thành phố về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để đăng tải trên cổng thôn tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó chưa có tỉnh nào báo cáo kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức đã công khai.

Thêm vào đó đó, nhiều tỉnh qua kiểm tra cũng chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc công khai các tổ chức sử dụng đất có vi phạm đã phát hiện. Trong khi, việc thành lập và xử lý thông tin đã tiếp nhận qua đường dây nóng của các địa phương còn chậm, một số tỉnh còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp.
Vì thế, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố đẩy mạnh rà soát, đăng công khai các tổ chức vi phạm đất đai mà chưa xử lý xong trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; đồng thời gửi Tổng cục Quản lý Đất đai đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo việc thành lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Cần rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện, nhất là việc công bố công khai đường dây nóng và việc tổ chức xử lý thông tin phản ánh để chấn chỉnh kịp thời riêng với các địa phương đã thiết lập đường dây nóng mà chưa nhận được thông tin phản ánh nào.

(Theo VietNamPlus)