TP.HCM : Hai nhóm biệt thự được đề nghị bảo tồn

Bộ tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ ở TP.HCM vừa được viện nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa trình cấp thẩm quyền dự thảo.

Những biệt thự được xây dựng trước năm 1975 theo dự thảo được xếp vào loại biệt thự cũ.

Biệt thự cũ được dự thảo phân thành ba nhóm.

Nhóm 1 bao gồm: các biệt thự có giá trị điển hình về mặt lịch sử - văn hóa, cảnh quan đô thị, kiến trúc - nghệ thuật do Hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách và trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Nhóm 2 bao gồm: các biệt thự không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa, cảnh quan đô thị, kiến trúc - nghệ thuật do Hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách và trình UBND TP.HCM phê duyệt.

Nhóm 3 bao gồm các biệt thự không thuộc nhóm 1 và nhóm 2.

Các biệt thự nhóm 3 không cần bảo tồn, được phép tháo dỡ khi có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình mới. Riêng các biệt thự nhóm 1 và nhóm 2 cần được bảo tồn của TP.HCM

Các qui định về nguyên tắc quản lý, sử dụng và bảo trì, cải tạo biệt thự cũ cũng được đưa ra trong dự thảo. Theo đó, biệt thự nhóm 1 phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và độ cao.

Phải giữ đúng kiểu dáng kiến trúc bên ngoài và qui hoạch của nhà biệt thự về mật độ xây dựng, số tầng cao và độ cao đối với biệt thự nhóm 2.

Còn riêng biệt thự nhóm 3 thực hiện theo qui định của pháp luật về qui hoạch, kiến trúc và xây dựng.

Hiện TP.HCM có khoảng 1.500 biệt thự cũ (xây dựng trước năm 1975). Theo Viện nghiên cứu phát triển TP, trong số này có nhiều biệt thự cũ có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa, cảnh quan, kiến trúc - nghệ thuật. Đây là những biệt thự cũ cần được bảo tồn để giữ gìn bản sắc cảnh quan và kiến trúc của TP.HCM

Để xác định danh mục và phân loại các biệt thự theo từng nhóm cần có các tiêu chí để xem xét, đánh giá và phân loại các nhà biệt thự ở TP.HCM, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng. Hiện nay TP.HCM chưa ban hành qui định về tiêu chí này, Viện nghiên nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng cho hay.

Theo Giang Hương (Tuổi Trẻ)