Hinh Bai Viet

Luật Địa Ốc mới với 6 chương, 82 điều, đưa ra nhiều yêu cầu mới để lành mạnh hoá thị trường Địa Ốc hiện nay.

Hinh Bai Viet

Để đáp ứng nhu cầu mua căn hộ đã hoặc sắp bàn giao, ngày 31/5/2015 vừa qua Him Lam Land tiếp tục mở bán căn hộ Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 2, Quận 6....