Tiến độ Him Lam Phú Đông tháng 7/2015

Tiến độ khu đô thị Him Lam Phú Đông tháng 7/2015. Dự án đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Khu đô thị nhìn từ trên cao

Đường xá trong khu đô thị đang dần hoàn thiện