Hinh Bai Viet

Căn hộ đang tiến hành làm móng. Công ty Him Lam đang tiến hành giao nền cho khách hàng và một số khách hàng đang xây dựng

Hinh Bai Viet

Cập nhật mới nhất về tiến độ hoàn thành dự án Him Lam Phú Đông.