Hinh Bai Viet

Là một vật phẩm phong thủy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thiềm Thừ là tượng một chú cóc có ba chân và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất trong các...

Hinh Bai Viet

Thiềm Thừ hay còn có tên là cóc ba chân, cóc vàng, cóc ngậm tiền. Thiềm Thừ được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài.