Hinh Bai Viet

Biểu tượng gà trống trong phong thủy thường được sử dụng khá phổ biến, có thể là giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ đào hoa sát (sự không chung...