Hinh Bai Viet

2 khu tái định cư gồm Bình Sơn (282 ha) và Lộc An - Bình Sơn (trên 282 ha) hiện đã quy hoạch tại Đồng Nai. Hai khu tái định cư này có vị trí nằm phía Bắc của...