Hinh Bai Viet

Sau khi nhà đầu tư Hongkong Land và Sumitomo Realty & Development xin rút khỏi dự án khu phức hợp tại đường Đồng Khởi (TPHCM).

Hinh Bai Viet

Sau khi nhà đầu tư Hongkong Land và Sumitomo Realty & Development xin rút khỏi dự án khu phức hợp tại đường Đồng Khởi (TPHCM).