Hinh Bai Viet

Việc giao cho chủ đầu tư toàn quyền xét duyệt đang là kẽ hở lớn cho việc lợi dụng chính sách nhà ở xã hội kéo theo việc để lọt những trường hợp người giàu...

Hinh Bai Viet

UBND TP HCM vừa nhận được đơn kêu cứu của gần 100 hộ dân chung cư The Morning Star (Bình Thạnh, TP HCM) đề nghị cơ quan chức năng can thiệp buộc chủ đầu tư bàn...