Hinh Bai Viet

Là một vật phẩm phong thủy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thiềm Thừ là tượng một chú cóc có ba chân và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất trong các...