Phải làm thủ tục mới được bán chung cư cho người tiêu dùng

Thông tư số 19/2016/TT-BXD sẽ được ban hành vào ngày 15/8 sắp tới hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành sẽ có hiệu lực thi hành. Đặc biệt, theo quy định tại Thông tư này, những người đầu cơ nhà ở chung cư sẽ phải làm thêm một số “thủ tục con” mới bán được nhà cho người tiêu dùng.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được quy định tại Điều 32, Thông tư 19 nêu rõ: Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác.

Những người đầu cơ nhà ở chung cư không gặp khó khăn gì khi bán lại cho người cần mua để ở nếu theo quy định trước đây. Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 19, người đầu cơ chung cư sẽ gặp một số khó khăn trong thủ tục mua bán. Theo Khoản 3, Thông tư 19 quy định: Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải thực hiện trên nguyên tắc chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ.

Phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó Nếu hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở là căn hộ hay căn nhà riêng lẻ. Cụ thể, Thông tư quy định như sau: “Nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng”.

Vì thế, với những người đầu cơ nhiều căn nhà riêng lẻ trong 1 hợp đồng với chủ đầu tư, thì khi bán nhà riêng lẻ cho người cần mua để ở sẽ phải thực hiện thêm thao tác ký lại hợp đồng với chủ đầu tư để tách riêng căn hộ muốn bán, hoặc phải ký phụ lục hợp đồng.

Nếu người đầu cơ muốn không bị phiền hà khi phải ký lại hợp đồng hay ký thêm phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư thì các đầu nậu cần tách riêng từng căn hộ với những hợp đồng riêng lẻ để thuận lợi khi bán lại cho người tiêu dùng. Song, ngay cả việc muốn như vậy cũng chưa chắc đã được vì nếu “ôm” đến hàng vài chục căn hộ thì chủ đầu tư sẽ rất mệt với việc ký tới mấy chục hợp đồng riêng lẻ.

Thông tư 19 cũng quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

Trong đó, văn bản chuyển nhượng hợp đồng do hai bên ký kết được lập thành 6 bản (3 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu, 1 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); trường hợp văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải thực hiện công chứng, chứng thực thì có thêm 1 bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực. 

(Theo Đại đoàn kết)