Chủ Đầu Tư

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) được thành lập từ năm 2008 do các thành viên có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản sáng lập đồng thời các thành viên cũng là những cổ đông chủ chốt trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Him Lam.
 Công ty CP Him Lam thành lập từ năm 1994 đến nay đã hơn 20 kinh nghiệm trong ngành kinh doanh Địa Ốc nên công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Địa Ốc.
 Chính vì vậy Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam sẽ được hỗ trợ tối đa về kinh nghiệm, tổ chức về các kênh phân phối, mối quan hệ có với khách hàng, các nhà cung cấp, các cơ quan chính quyền, … từ phía Công ty Cổ phần Him Lam. Điều này rất có giá trị trong bối cảnh thị trường tài chính và thị trường Bất Động Sản như hiện nay.

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM.
Tên tiếng anh: HIM LAM LAND TRADING CORPORATION
Tên viết tắt: HIM LAM LAND.
Địa chỉ Công ty: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.
Giấy phép ĐKKD số: 4103009081     Cấp ngày : 14/01/2008.
Vốn điều lệ: 276.000.000.000đ (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).
Người đại diện trước Pháp luật : Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
- Ông Trần Văn Tĩnh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Thủy: Thành viên.
- Ông Dương Công Đoàn: Thành viên.
 
BAN KIỂM SOÁT 

1.    Bà Lê Phương Thanh                Trưởng Ban Kiểm soát 
2.    Ông Đặng Trí Thịnh                   Kiểm soát viên 
3.    Bà Dương Thu Hương               Kiểm soát viên 
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 1.    Ông Nguyễn Ngọc Thủy            Tổng Giám Đốc