Các hành trong phong thủy

Theo thiên nhiên: Nhờ nước cây xanh mới mọc lên – Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ – Tro tàn tích lại đất vàng thêm – Lòng đất tạo nên kim loại trắng – Kim loại vào lò chảy nước đen. Dựa trên ta có thuyết ngũ hành sinh.

Bên cạnh việc kích hoạt hành chủ đạo mỗi cung, điều không kém quan trọng là phải xem xét sự tương tác của ngũ hành để có sự hài hòa trong nhà,

Sự sinh hóa của vạn vật trong thuyết Ngũ hành diễn giải theo hai nguyên lý cơ bản: Tương sinh và Tương khắc.

Quan hệ tương sinh – tương khắc.

Trong đó: Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Kim – Kim sinh Thủy

Điều đó dựa vào lẽ thiên nhiên: Nhờ nước cây xanh mới mọc lên – Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ – Tro tàn tích lại đất vàng thêm – Lòng đất tạo nên kim loại trắng – Kim loại vào lò chảy nước đen

Ngược lại, ta có mối quan hệ tương khắc: Mộc khắc Thổ – Thổ khắc Thủy – Thủy khắc Hỏa – Hỏa khắc Kim – Kim khắc Mộc

Dựa theo quy luật tự nhiên: Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dầy – Đất đắp cao đê ngăn nước lũ – Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay – Lửa lò nung chảy đồng sắt thép – Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây.

 

Quan hệ suy yếu.

Ngày nay người ta đã đưa ra khái niệm Quan hệ Suy yếu, ngược chiều với quan hệ Tương sinh: Mộc làm suy yếu Thủy – Hỏa làm suy yếu Mộc – Thổ làm suy yếu Hỏa – Kim làm suy yếu Thổ – Thủy làm suy yếu Kim.

Quan hệ này khá thuyết phục và hiện cũng được chấp thuận rộng rãi.

Theo ngoisao