Bất động sản: Giá trị tồn kho đã giảm nhiều

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản có mức tăng trưởng khá ổn định, trong đó đáng chú ý là lượng hàng tồn kho tại nhiều dự án tiếp tục giảm mạnh, dư nợ tín dụng có xu hướng tăng.

 

Chiều 21/7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết, trong nửa đầu năm, tại Hà Nội có khoảng 7.800 giao dịch bất động sản thành công, tại Tp.HCM có khoảng 7.500 giao dịch thành công.

Tổng giá trị tồn kho bất động sản đến 20/6/2016 còn khoảng 37.489 tỷ đồng, so với tháng 12/2015 giảm 13.400 tỷ đồng, tương đương 26,33%.

Vậy, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm được 1/2, so với gần 2 năm trước, tương ướng với khoảng 74.000 tỷ đồng vào tháng 12/2014.

Bên cạnh đó, kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tính đến tháng 5/2016 đạt tổng số tiền đã cam kết là 34.475 tỷ đồng, đã giải ngân 24.243 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cũng cho biết.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp: cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỷ đồng, đã giải ngân 60 dự án với dư nợ là 4.884 tỷ đồng. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết cho vay 54.570 hộ với số tiền là 26.701 tỷ đồng, đã giải ngân 54.064 hộ với số tiền là 19.998 tỷ đồng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, về tốc độ tăng trưởng chung của ngành xây dựng, ngành xây dựng trong 6 tháng đã tăng 8,8%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây .

6 tháng đầu năm 2016, các chỉ số sản xuất kinh doanh và một số sản phẩm chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, ước đạt 76.130 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2015.

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,3 m2 sàn/người, tăng 0,3m2 sàn/người so với cuối năm 2015. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 35,7%; quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 73%, quy hoạch chi tiết đạt 33%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%.

(Theo Vneconomy)